top of page
TCI.png

ברוכות.ים הבאות.ים

ברוכות.ים הבאות.ים! אנחנו נרגשות שאת.ה באתר שלנו קורא.ת את הטקסט הזה. אנחנו ישות חדשה ורעננה בשדה המחול אשר מאגדת שנים של ניסיון, עבודה בשטח וחיבור של יוזמות שונות ויחודיות שקמו במטרה להניע את עולם המחול אל העתיד...


המכון הכוריאוגרפי פועל לתמוך, לפתח ולהרחיב פרקטיקות מחוליות וכוריאוגרפיות.  המכון, הממוקם בתל אביב-יפו, מספק הזדמנויות ואלטרנטיבות ברות קיימא לפיתוח מחקרי ואמנותי לאמנים.ות בשדה המחול הישראלי.

המכון, הראשון מסוגו בישראל, מקדם את התהליך היצירתי וגישה אקספרמנטלית, ומזמין אמני.ות מחול להעמיק את הפרקטיקות האמנותיות שלהם.ן. לייצר מרחבים ייעודיים מגוונים וביקורתיים עבור אמנים.ות בשלבים, מקומות וגלגולים שונים של הקריירה. זאת תוך אמונה בקידום של מעורבות ושיתוף עם הציבור הרחב ופיתוח חשיבה כוראוגרפית, כדרך לייצר שינוי והשפעה על המקום בו אנחנו חיים.


קראו עוד עלינו

התוכניות שלנו

המכון הינו מרחב להרחבת רעיונות בהקשר של מחול וכוריאוגרפיה באמצעות תכניות שהות, שיעורים וסדנאות מקצועיות, ליווי כוריאוגרפי ותוכניות למתן משאבים וכלים להתפתחות מקצועית, כמו גם מנטורינג, חילופים בינלאומיים ופורמטים מבוססי שיח. 

 

קראו עוד על התוכניות שלנו

bottom of page